CHUNG CƯ ECO XUÂN

Chủ Đầu TưSetia

TừMalaysia

Vị TríTỉnh Bình Dương

Diện Tích Đất12,388.7 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng92,369.74 m2

Số Tầng24T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn Thành

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn Thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn Thành