CHUNG CƯ DỊCH VỤ THẢO ĐIỀN

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Minh Hưng Phú

TừViệt Nam

Vị TríThảo Điền, Quận 2, Tp.HCM

Diện Tích Đất2,594 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng5,248.5 m2

Số Tầng5T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngS&K

Tình TrạngHoàn Thành