CHUNG CƯ DỊCH VỤ MDLAND

Chủ Đầu TưCông Ty MDLand

TừViệt Nam

Vị TríTrần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. HCM

Diện Tích Đất364.8 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng1,630.7 m2

Số Tầng7T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành