CHUNG CƯ DỊCH VỤ MDLAND

Chủ Đầu TưCông Ty MDLand

TừViệt Nam

Vị TríNguyễn Thị Thập, Quận 7, HCM

Diện Tích Đất1,089 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng5,840.2 m2

Số Tầng9T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngThiết kế thi công