CHUNG CƯ CỬU LONG

Chủ Đầu TưCÔNG TY CỬU LONG

TừViệt Nam

Vị TríTp..Cần Thơ

Diện Tích Đất4,602.3 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng23,978 m2

Số Tầng12T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngThiết kế thi công