CHUNG CƯ CHUNG TRANG LINH

Chủ Đầu TưCông ty Chung Trang Linh

TừViệt Nam

Vị TríQuận 12, Tp.HCM

Diện Tích Đất8,386 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng`69,840 m2

Số Tầng18 T và 1 H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K