CHUNG CƯ 6B

Chủ Đầu TưTập Đoàn Quốc Cường Gia Lai

TừViệt Nam

Vị TríBình Chánh, TP.HCM

Diện Tích Đất2,400 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng53,688 m2

Số Tầng29T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành