CAYE SERENO

Chủ Đầu TưJen Capital

TừHồng Kông

Vị TríTuần Châu, Quảng Ninh

Diện Tích Đất3.3 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng25,000 m2

Số Tầng3T

QLDA - DLTC - TVGS

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhII