CẦU CẢNG

Chủ Đầu TưTập đoàn CNT

TừViệt Nam

Vị TríTỉnh Kiên Giang

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

Tình TrạngHoàn thành