CĂN HỘ DỊCH VỤ ROME

Chủ Đầu TưAspire

TừHồng Kông

Vị TríPhạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Diện Tích Đất510 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng3,355 m2

Số Tầng8T & 1B

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhII