CAFÉ & KARAOKE KLDT

Chủ Đầu TưKim Lợi Đại Thành

TừViệt Nam

Vị TríTỉnh Bình Dương

Diện Tích Đất576.8 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng1,252 m2

Số Tầng6T

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành