TRUNG TÂM PHẬT GIÁO

Chủ Đầu TưGiáo hội Phật giáo Việt Nam

TừViệt Nam

Vị TríBình Chánh, HCM

Diện Tích Đất2 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng42,565 m2

Số Tầng8T

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngBasic Design