BIỆT THỰ VEN SÔNG

Chủ Đầu TưChị Loan

TừViệt Nam

Vị TríHà Nội

Diện Tích Đất120 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng90 m2

Số Tầng1T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành