BIỆT THỰ TRẦN NÃO

Chủ Đầu TưChị Loan

TừViệt Nam

Vị TríTrần Não, Q2, TP. HCM

Diện Tích Đất150 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng525 m2

Số Tầng4T & 1H

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành