BIỆT THỰ FUSCHIA

Chủ Đầu TưJen Capital

TừHồng Kông

Vị TríThảo Điền, Q2, TP. HCM

Diện Tích Đất619 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng446 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành