BIỆT THỰ CHỊ VÂN 14.5×23.2

Chủ Đầu TưChị Vân

TừViệt Nam

Vị TríQuận 2, TP. HCM

Diện Tích Đất336.4 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng638 m2

Số Tầng4T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành

Trình Nộp Pháp Lý

Công trìnhS&K

Tình TrạngHoàn thành