BIỆT THỰ CHỊ AN 8×25

Chủ Đầu TưChị An

TừBilgium

Vị TríBình Chánh, TP. HCM

Diện Tích Đất200 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng320 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành