NHÀ MÁY AIR LIQUID LONG HẬU

Chủ Đầu TưAir Liquid

TừFrance

Vị TríCần Guộc, Long An

Diện Tích Đất11.250 m2

Số Tầng1T

QLDA - DLTC - TVGS

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngĐang thi công