VĂN PHÒNG 28PĐG

Chủ Đầu TưAnh Nam

TừViệt Nam

Vị TríQ. Tân Bình, TP.HCM

Diện Tích Đất452.1m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2,030

Số Tầng10T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngBasic Design