VILLA 14.5X23.2

Chủ đầu tư:
Địa chỉ:
Quy mô:
Công việc thực hiện: