Nhân sự

Chế độ chính sách nhân sự

Trong nhiều nỗ lực nhằm hướng đến mục tiêu này, Công ty đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống lương dựa vào các nguyên tắc về con người, công việc, con đường phát triển sự nghiệp và sự cạnh tranh

Chi tiết »